Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Πρώτη ανάρτηση

Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Ειδικότερα, για να υποστηρίξει την από απόσταση εκπαίδευση των μαθητών της Ομάδας του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου που θα αναπτύξει το project "Τροχαία ατυχήματα και μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης".
Υπεύθυνοι καθηγητές είναι οι κκ Κουτσελάκης Παντελής ΠΕ11, Σταμέλος Ιωάννης ΠΕ3 και Νικολουδάκη Σοφία ΠΕ3.